Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Špecializácia
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
3.
BP
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
4.
DizP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPCenová diskriminace a památky v ČRMachay, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-MCR
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
6.
DizP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Ústav ekonomie (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
8.DP
Determinants of Economic Growth in India, Indonesia and Pakistan
Mádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Patel, H. R.
9.DP
Determinants of Economic Growth in selected group of countries
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Determinanty zatížení exekucemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Dopad koronavirové krize na cestovní ruch v ČR
Franc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Buchtová, L.
12.BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME--PEFPodrobnosti témy1 / 1
13.
DP
Dopady fiskální a monetární politiky na zvolený sektor ve vybraných zemích
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
14.
BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.
DP
Economic Determinants of Gender Employment GapÚstav ekonomie (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Economic development of a selected country in a selected periodKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti témy1 / 1
18.
BP
Ekonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019
Machay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Evaluation of achieving the Sustainable Development Goals
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Faktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEF
Podrobnosti témy
2 / 1
Tisoňová, T.
Machová, E.
21.DizPFiskální integrace a konvergence v Evropské uniiÚstav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
22.BPGDP Growth and Welfare in Developing Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAMA
--
EBMMAPEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
DizP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
DizP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.DPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--PEFPodrobnosti témy
3 / 1
Rebrová, D.
Königová, K.
Plećković, A.
28.
DizP
Impact of institutions on economic indicators.
Ústav ekonomie (PEF)D-EMA
--
--
PEFPodrobnosti témy
2 / 2
29.
DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Litzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Funková, D.
31.BPInvestiční pobídky v České republiceÚstav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Blažek, F.
32.
BPJsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
33.
BP
Jsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DizPKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
35.
DPKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Maloobchod v době koronakrizeMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-MO--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Monetární politika - kroky centrální banky
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
NASA and the media gapÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.DizP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
BP
Polarizace na trhu práceFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EUÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPPolarizace na trzích práceRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
44.
DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
3 / 1 Nováčková, D.
Stloukal, A.
Pospíšil, P.
46.
BP
Přístupy tvůrců hospodářské politiky k řešení koronavirové krize ve vybraných zemíchKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1
49.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
50.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
52.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.DizP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DizP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DPThe effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kiplagat, G.
57.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
BP
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Mádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BP
Transparentnost veřejné správy v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.DizPVliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
62.BP
Vliv makroekonomického prostředí na ekonomickou situaci firem
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
63.BP
Vliv politického cyklu na veřejné rozpočty na municipální úrovni ve vybraném kraji
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Vliv regulatorních změn na výkonnost firem ve vybraném odvětví
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
BP
Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Dubanych, O.
66.
DP
Vlivy působící na udržitelnost ekonomikLitzman, M.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
67.
BP
Vybrané aspekty přerozdělovací politiky
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.
BP
Vybrané přístupy měření konkurenceschopnosti zemí EURozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
69.BP
Výdaje domácností na spotřebu a úspory ve vybraných zemích
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
71.BPVývoj příjmových nerovností v zemích V4Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Škára, M.
73.
BP
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomik
Litzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--