Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Active employment policy instruments in a firm
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 2
Kliková, G.
3.
DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EMA
----
FBE
Details of topic0 / 1
--
4.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Department of Economics (FBE)
D-EMA
--
--
FBE
Details of topic
2 / 2
5.DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Department of Economics (FBE)
D-HPSA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
6.DTConvergence Processes in the European Union and WorldwideRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Čínské přímé zahraniční investiceMádr, M.
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--FBEDetails of topic
1 / 1
Rýdl, J.
8.DT
Discrimination in the Labor Market
Franc, A.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
10.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Department of Economics (FBE)
B-EAM
--
--FBE
Details of topic
0 / 2
--
11.BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
Details of topic0 / 2--
12.DTEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.Department of Economics (FBE)C-EMAJ--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
13.
DT
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--
FBE
Details of topic1 / 1 Hajduch, T.
14.BT
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisTFiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
16.
BT
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Kajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic1 / 1 Januška, A.
17.
DisTHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Department of Economics (FBE)D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
18.BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EM
--
--FBE
Details of topic
1 / 2
20.
DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)D-EAM--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
21.
BT
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Department of Economics (FBE)B-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
22.
DisT
Impact of institutions on economic indicators.Kouba, L.Department of Economics (FBE)D-EMA----FBEDetails of topic
0 / 2
--
23.
DTIndustrialization, economic growth and health conditions in GhanaRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBE
Details of topic
1 / 1
24.BTIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.Department of Economics (FBE)B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Jsou současné preference udržitelné?
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněDepartment of Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
30.DT
NASA and the media gap
Machay, M.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
31.
DisT
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Department of Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBE
Details of topic
0 / 1
--
33.DT
Polarizace na trzích práce
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBE
Details of topic
1 / 1
34.DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRDepartment of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEDetails of topic3 / 1
36.
DT
Produktivita práce a mzdy v České republice
Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
Details of topic1 / 1 Formánková, D.
37.BTPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECDFranc, A.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
39.DTReformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
40.
DT
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Kuchaříková, I.
41.BTStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Department of Economics (FBE)
B-EPA--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
42.DisT
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 2
--
43.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityDepartment of Economics (FBE)
D-HPSA
--
--
FBE
Details of topic2 / --
44.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBEDetails of topic0 / 2--
45.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
47.
DisT
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Department of Economics (FBE)D-EMD-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
48.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Department of Economics (FBE)
D-EPA----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBEDetails of topic
1 / 1
Kiplagat, G.
50.
DT
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Department of Economics (FBE)C-EMAJ
--
--FBE
Details of topic
0 / 2
--
51.
BT
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
52.
DisT
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Department of Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
53.BT
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
54.DTVliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EUDepartment of Economics (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--
FBE
Details of topic1 / 1
55.DTVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
Details of topic
1 / 1
56.DTVliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUDepartment of Economics (FBE)C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
Details of topic
1 / 1
57.BTVyužití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDepartment of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
58.
BTVýznam a souvislosti zavedení bankovní daněDepartment of Economics (FBE)B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Škára, M.
59.DT
Youth unemployment in Kenya
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
--FBEDetails of topic1 / 1 Wangeci, L. W.