Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Active employment policy instruments in a firmDušková, J.Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic1 / 2
3.BTAre climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EMEN----FBEDetails of topic
0 / 1
--
4.
DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
5.BTCenová diskriminace a památky v ČR
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-TM
--
FBE
Details of topic1 / 1 Shancharbayev, D.
6.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-HPSA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
7.DT
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Department of Economics (FBE)
------FBE
Details of topic
1 / 1
8.
DTDeterminants of Economic Growth in India, Indonesia and PakistanMádr, M.Department of Economics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Patel, H. R.
9.
BT
Determinanty zatížení exekucemi
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Dopad koronavirové krize na cestovní ruch v ČR
Department of Economics (FBE)B-EM
B-EM-TM
--FBEDetails of topic1 / 1 Buchtová, L.
11.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Dopady fiskální a monetární politiky na zvolený sektor ve vybraných zemíchKajurová, V.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Department of Economics (FBE)
B-EAM
--
--FBE
Details of topic
0 / 2
--
14.
DT
Economic Determinants of Gender Employment Gap
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
15.
DT
Economic development of a selected country in a selected period
Department of Economics (FBE)C-EMAJ
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
16.DTEkonomické aspekty vertikálních kartelů
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
Details of topic
1 / 1
Hajduch, T.
17.
BT
Ekonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
18.
DT
Evaluation of achieving the Sustainable Development Goals
Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
19.
BT
Faktory rozvoje crowdfundingu
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
2 / 1
Machová, E.
Tisoňová, T.
20.
DisT
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Department of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
21.
BT
GDP Growth and Welfare in Developing Countries
Department of Economics (FBE)
B-EAMA
--
EBMMA
FBEDetails of topic0 / 2
--
22.
DisT
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
23.BTHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
24.DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)
D-EAM----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Jeřábková, Z.
26.
BTHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
Details of topic
3 / 1
Rebrová, D.
Plećković, A.
Königová, K.
27.DisTImpact of institutions on economic indicators.Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
D-EMA--
--
FBE
Details of topic
2 / 2
28.
DT
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
29.
BT
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBEDetails of topic1 / 1 Funková, D.
30.BT
Investiční pobídky v České republice
Mádr, M.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBE
Details of topic
1 / 1
31.BTJsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
32.
BTJsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
33.
DisT
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
Details of topic
0 / 1
--
35.BT
Maloobchod v době koronakrize
Machay, M.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-TM--
FBE
Details of topic
1 / 1
36.
DTMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
37.
BT
Monetární politika - kroky centrální bankyDepartment of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
NASA and the media gap
Machay, M.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
39.
DisT
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
40.
BT
Polarizace na trhu práce
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
41.
DTPolarizace na trhu práce: USA versus EUDepartment of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Malůšová, A.
43.
DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Přístupy tvůrců hospodářské politiky k řešení koronavirové krize ve vybraných zemích
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
45.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
46.DTSpravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic
1 / 1
Kuchaříková, I.
47.BTStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRFuchs, K.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
----
FBE
Details of topic
1 / 1
48.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityDepartment of Economics (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
49.
DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
50.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyDepartment of Economics (FBE)C-EPA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
52.
DTTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.
Department of Economics (FBE)
C-EPA----
FBE
Details of topic
0 / 1--
53.
DisT
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--FBE
Details of topic
0 / 1--
54.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Department of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
55.
DT
The effect of Ghanaian International Migration on the Economic DevelopmentDepartment of Economics (FBE)
C-EMAJ
----
FBE
Details of topic1 / 1
56.
DT
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ----
FBE
Details of topic1 / 1 Kiplagat, G.
57.
DT
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
58.
BT
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Nkrumah, K.
59.
BT
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBEDetails of topic1 / 1
60.
BT
Transparentnost veřejné správy v ČR
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBEDetails of topic0 / 1--
61.
DisT
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
Details of topic0 / 2
--
62.
BT
Vliv makroekonomického prostředí na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
63.
BT
Vliv politického cyklu na veřejné rozpočty na municipální úrovni ve vybraném kraji
Mádr, M.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-PA
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch ve vybrané zemi
Mádr, M.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-TM--FBEDetails of topic
1 / 1
65.
DT
Vlivy působící na udržitelnost ekonomikLitzman, M.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
66.
BTVybrané aspekty přerozdělovací politikyDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-PA
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
67.
BT
Vybrané přístupy měření konkurenceschopnosti zemí EUDepartment of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
68.BTVýdaje domácností na spotřebu a úspory ve vybraných zemíchKajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBEDetails of topic0 / 1
--
70.
BT
Vývoj příjmových nerovností v zemích V4
Mádr, M.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBEDetails of topic1 / 1
71.BT
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Škára, M.
72.
BT
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomik
Litzman, M.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 2
--