Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Active employment policy instruments in a firmDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
1 / 2
3.
DisP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Ústav ekonomie (PEF)D-EMA----
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Mahmud, A.
Agboga, R. S.
5.
DisP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA----PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.
DPConvergence Processes in the European Union and WorldwideRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
--
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Mádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPSN-HPS-FIM--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Discrimination in the Labor Market
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
10.BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
11.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
12.
DP
Economic development of a selected country in a selected period
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Faktory rozvoje crowdfundinguÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.
BPFungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
DisP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BPHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DisPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
21.DisPImpact of institutions on economic indicators.Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.
DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Akantigsi, A.
23.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieÚstav ekonomie (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BP
Jsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
NASA and the media gap
Machay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
30.
DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Malůšová, A.
33.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
3 / 1
35.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republice
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Formánková, D.
36.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chovanec, M.
37.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECDFranc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
38.
DP
Reformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.BPStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DisP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DisP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
----
PEF
Podrobnosti tématu2 / --
43.
DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.DPTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
46.
DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
47.
DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
48.
DP
The effects of devolution on sustainable development in KenyaÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
49.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
51.
DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazateleKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Ústav ekonomie (PEF)N-HPSN-HPS-UAD--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rozehnalová, H.
54.
DP
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Pekárková, M.
56.BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
DP
Youth unemployment in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJN-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Wangeci, L. W.