Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborŠpecializáciaUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2--
2.DizPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA----PEFPodrobnosti témy2 / -- Amo-Baiden, E.
Acka, G. K.
3.DizPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS----PEFPodrobnosti témy0 / 2--
4.DPTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS----PEFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblasRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS----PEFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPThe effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ----PEFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ----PEFPodrobnosti témy0 / 2--
9.BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Nkrumah, K.