Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2--
2.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DizPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS
--
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
The effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kiplagat, G.
8.DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
10.
BP
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Mádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.BPTransparentnost veřejné správy v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-VS
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--