Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisPTechnological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
2.DisPTechnological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
----PEF
Podrobnosti tématu
2 / --
3.DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.DP
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kiplagat, G.
9.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1