Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesÚstav ekonomie (PEF)B-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM----PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DPEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hajduch, T.