Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Dušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kliková, G.
3.
DizP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DizPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
2 / 2
5.DizP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Ústav ekonomie (PEF)------
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)N-HPSN-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Discrimination in the Labor Market
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
10.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM----PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DP
Economic development of a selected country in a selected period
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hajduch, T.
14.
BP
Faktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DizP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DizP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
20.
DizPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BPHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.Ústav ekonomie (PEF)B-EM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DizP
Impact of institutions on economic indicators.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
Akantigsi, A.
24.BPIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BPJsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
NASA and the media gapMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
31.
DizP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DPPolarizace na trhu práce: USA versus EUÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DPPolarizace na trzích práceRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
3 / 1
36.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republice
Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1
37.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, M.
38.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchaříková, I.
41.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
----PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
42.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequalityÚstav ekonomie (PEF)
D-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
2 / --
Amo-Baiden, E.
Acka, G. K.
44.
DizPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
45.DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DizPTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
48.
DizP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DPThe effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
50.DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
51.BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaÚstav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Nkrumah, K.
52.
DizPVliv institucí na vybrané ekonomické ukazateleKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----PEFPodrobnosti témy0 / 2--
53.
BPVliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
54.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EUMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Rozehnalová, H.
55.
DPVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
56.DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pekárková, M.
57.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
58.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
DP
Youth unemployment in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Wangeci, L. W.