Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborŠpecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy1 / 2 Kliková, G.
3.
BP
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DizP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BP
Cenová diskriminace a památky v ČR
Machay, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Shancharbayev, D.
6.
DizPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Convergence Processes in the European Union and WorldwideRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)------PEFPodrobnosti témy1 / 1 Babič, P.
8.
DP
Determinants of Economic Growth in India, Indonesia and PakistanMádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJN-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Determinanty zatížení exekucemi
Litzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Dopad koronavirové krize na cestovní ruch v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
12.DP
Dopady fiskální a monetární politiky na zvolený sektor ve vybraných zemích
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DP
Economic Determinants of Gender Employment Gap
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
DPEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hajduch, T.
17.
BP
Ekonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
DP
Evaluation of achieving the Sustainable Development GoalsÚstav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
2 / 1 Tisoňová, T.
Machová, E.
20.
DizP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
GDP Growth and Welfare in Developing CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAMA--EBMMAPEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DizP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.
BPHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DizP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.DPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
26.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
--
--PEFPodrobnosti témy3 / 1 Rebrová, D.
Königová, K.
Plećković, A.
27.DizP
Impact of institutions on economic indicators.
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti témy2 / 2 Rode, C.
Offer, A.-M.
28.DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Funková, D.
30.
BP
Investiční pobídky v České republice
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Blažek, F.
31.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2--
32.
BP
Jsou současné preference udržitelné?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DizP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DPKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
35.
BP
Maloobchod v době koronakrizeÚstav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MO
--PEFPodrobnosti témy1 / 1 Šípošová, I.
36.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BP
Monetární politika - kroky centrální bankyDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
38.
DP
NASA and the media gapMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DizP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BPPolarizace na trhu práceFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
41.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.BPPřístupy tvůrců hospodářské politiky k řešení koronavirové krize ve vybraných zemíchÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
47.
BPStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
48.
DizPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
49.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
52.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.
DizPTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.DizPTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíÚstav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
The effect of Ghanaian International Migration on the Economic Development
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kwao, A. E.
56.
DPThe effects of devolution on sustainable development in KenyaÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
57.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
59.BP
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy
1 / 1
60.
BP
Transparentnost veřejné správy v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DizPVliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
62.
BP
Vliv makroekonomického prostředí na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Vliv politického cyklu na veřejné rozpočty na municipální úrovni ve vybraném kraji
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-VS--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
64.
BP
Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-MCR
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
65.
DP
Vlivy působící na udržitelnost ekonomikÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Vybrané aspekty přerozdělovací politikyDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-VS
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.
BP
Vybrané přístupy měření konkurenceschopnosti zemí EU
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2--
68.
BP
Výdaje domácností na spotřebu a úspory ve vybraných zemích
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměÚstav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Vývoj příjmových nerovností v zemích V4
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEFPodrobnosti témy1 / 1
71.
BPVýznam a souvislosti zavedení bankovní daněÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Škára, M.
72.
BP
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomik
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--