Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPActive employment policy instruments in a firmDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictvíÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2
3.DisPBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
----PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
DisPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaÚstav ekonomie (PEF)
D-HPSA
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Ústav ekonomie (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Discrimination in the Labor Market
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
8.
BPDopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
11.
DP
Economic development of a selected country in a selected period
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DPEkonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
14.
DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Januška, A.
16.
DisP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMD-EM-ŘEP
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
18.
DisP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
21.DPIndustrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Akantigsi, A.
22.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
24.
BP
Jsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.DPKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DPNASA and the media gapÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
30.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.
DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
3 / 1
Nováčková, D.
Pospíšil, P.
Stloukal, A.
34.
DPProduktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chovanec, M.
36.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
37.DPReformy veřejných financí ve Skandinávii
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
39.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DisPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
41.
DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DP
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
49.
DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.DPVliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EUÚstav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
DPVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kovaříková, K.
53.DPVliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUÚstav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Škára, M.
56.
DP
Youth unemployment in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Wangeci, L. W.