Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Odbor
ŠpecializáciaUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Active employment policy instruments in a firmDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJB-EMAJ-MEAJ--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kliková, G.
3.
DizP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
----
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
DizP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti témy2 / 2 Mahmud, A.
Agboga, R. S.
5.
DizP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
----
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Discrimination in the Labor MarketÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Nedoma, O.
10.BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
12.DPEconomic development of a selected country in a selected periodÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
DizPFiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
17.DizP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Ústav ekonomie (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DizP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DizP
Impact of institutions on economic indicators.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DPIndustrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ----
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
23.BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
25.
BP
Jsou současné preference udržitelné?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.DizP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
DPNASA and the media gapÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DizPPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DPPolarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.DP
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Malůšová, A.
33.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
34.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
3 / 1
35.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.BPPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
38.
DP
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.DPSpravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Kuchaříková, I.
40.
BPStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DizP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
--
--PEFPodrobnosti témy
2 / --
43.
DizPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostÚstav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2--
44.DizPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DPTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.DizPTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
The effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
DP
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Nkrumah, K.
51.
DizP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazateleKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
52.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firemKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)N-HPSN-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
DPVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
55.
DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUMádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPSN-HPS-FIM--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pekárková, M.
56.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Škára, M.
58.
DP
Youth unemployment in KenyaÚstav ekonomie (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Wangeci, L. W.