Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTActive employment policy instruments in a firmDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EMENB-EMEN-MEEN--FBEDetails of topic0 / 1--
2.DTAktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 2 Kliková, G.
3.DisTBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA----FBEDetails of topic0 / 1--
4.DTCirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst Litzman, M.Department of Economics (FBE)C-EPAC-EPA-FIM--FBEDetails of topic1 / 1 Le, V. C.
5.DisTConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA----FBEDetails of topic2 / 2 Mahmud, A.
Agboga, R. S.
6.DTConvergence Processes in the European Union and WorldwideRozmahel, P.Department of Economics (FBE)------FBEDetails of topic0 / 1--
7.DTČínské přímé zahraniční investiceMádr, M.Department of Economics (FBE)C-EPAC-EPA-FIM--FBEDetails of topic1 / 1 Rýdl, J.
8.DTDeterminants of Economic Growth in selected group of countriesMádr, M.Department of Economics (FBE)C-EMAJC-EMAJ-MEEN--FBEDetails of topic0 / 1--
9.DTDiscrimination in the Labor MarketFranc, A.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----FBEDetails of topic0 / 1--
10.BTDopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 1 Nedoma, O.
11.BTEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.Department of Economics (FBE)B-EAM----FBEDetails of topic0 / 2--
12.BTEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.Department of Economics (FBE)B-EM----FBEDetails of topic0 / 2--
13.DTEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----FBEDetails of topic0 / 1--
14.DTEkonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
15.BTFaktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic0 / 1--
16.DisTFiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
17.BTFungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiKajurová, V.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic0 / 1--
18.DisTHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EMD-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
19.BTHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)B-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
20.DisTHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EM----FBEDetails of topic1 / 2 Horná, K.
21.BTHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.Department of Economics (FBE)B-EM----FBEDetails of topic0 / 1--
22.DTIndustrialization, economic growth and health conditions in GhanaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----FBEDetails of topic1 / 1 Akantigsi, A.
23.BTIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.Department of Economics (FBE)B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
24.BTJsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic0 / 2--
25.BTJsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
26.DisTKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EM----FBEDetails of topic0 / 1--
27.DTKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBEDetails of topic0 / 1--
28.DTMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
29.BTMezinárodní obchod a hospodářský rozvoj ve vybrané ekonomiceMádr, M.Department of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
30.DTNASA and the media gapMachay, M.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
31.DisTPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EM----FBEDetails of topic0 / 1--
32.DTPolarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
33.DTPolarizace na trzích práceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 1 Malůšová, A.
34.DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
35.DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
36.DisTPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.Department of Economics (FBE)D-EM----FBEDetails of topic0 / ----
37.DTProduktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 1 Formánková, D.
38.BTPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic1 / 1 Chovanec, M.
39.DTReformy institucí pracovního trhu v zemích OECDFranc, A.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
40.DTReformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.Department of Economics (FBE)C-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
41.DTRelationship Between FDI Inflow and Economic DevelopmentLitzman, M.Department of Economics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBEDetails of topic1 / 1 Kusi, D. A.
42.DTSektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USAMachay, M.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 1 Kaláb, V.
43.DTSpecifics of astromarketingMachay, M.Department of Economics (FBE)C-EMAJ
C-EM
C-EMAJ-MEEN
C-EM-ME
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
44.DTSpravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
45.BTStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)B-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
46.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-HPSA----FBEDetails of topic2 / -- Acka, G. K.
Amo-Baiden, E.
47.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 2--
48.DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA----FBEDetails of topic0 / 2--
49.DTTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
50.DisTTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EMD-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
51.DisTTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblasRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
52.DTThe effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----FBEDetails of topic0 / 1--
53.DTThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----FBEDetails of topic0 / 2--
54.BTThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBEDetails of topic1 / 1 Nkrumah, K.
55.BTVliv monetární politiky na ekonomickou situaci firemKajurová, V.Department of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
56.DTVliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EUMádr, M.Department of Economics (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--FBEDetails of topic1 / 1 Rozehnalová, H.
57.DTVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 1 Kovaříková, K.
58.DTVliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUMádr, M.Department of Economics (FBE)C-EPAC-EPA-FIM--FBEDetails of topic1 / 1 Pekárková, M.
59.DTVlivy působící na udržitelnost ekonomikLitzman, M.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic1 / 2 Tóthová, Š.
60.BTVyužití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EMB-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 1--
61.BTVýznam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic1 / 1 Škára, M.
62.DTYouth unemployment in KenyaKajurová, V.Department of Economics (FBE)C-EMAJC-EMAJ-MEEN--FBEDetails of topic1 / 1 Wangeci, L. W.