Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramObor
Specializace
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Active employment policy instruments in a firmDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DPAktuální problémy českého zdravotnictvíÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kliková, G.
3.
DisP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA----PEFPodrobnosti tématu2 / 2 Mahmud, A.
Agboga, R. S.
5.DisPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA----PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Convergence Processes in the European Union and WorldwideÚstav ekonomie (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DPDiscrimination in the Labor MarketÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Nedoma, O.
10.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)B-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesÚstav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.DP
Economic development of a selected country in a selected period
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DPEkonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské uniiÚstav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Januška, A.
17.
DisP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.
DisP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
20.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Ústav ekonomie (PEF)B-EM----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
22.
DP
Industrialization, economic growth and health conditions in GhanaÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.BPIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieÚstav ekonomie (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BPJsou současné preference udržitelné?Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
26.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
27.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
28.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
29.
DP
NASA and the media gapMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
30.
DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu3 / 1
35.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republice
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
36.BPPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEFPodrobnosti tématu1 / 1
37.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuchaříková, I.
40.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DisPTechnological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DisP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA--
--
PEFPodrobnosti tématu
2 / --
Amo-Baiden, E.
Acka, G. K.
43.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)D-HPS----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
44.
DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
45.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DisPTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DPThe effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kiplagat, G.
49.DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.BPVliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD--PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Rozehnalová, H.
54.
DP
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bank
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
55.
DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Dušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
DP
Youth unemployment in Kenya
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJN-EMAJ-MEAJ--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Wangeci, L. W.