Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
V rámci DP se předpokládá vyhodnocení dopadů očekávané změny klimatu (s využitím několika postupů pro získání scénářů změn klimatu) na četnost, intenzitu a možné dopady suchých epizod ve vybraných regionech ČR. Předpokládá se využití indexů sucha a agroklimatologických modelů s jejichž použitím bude student detailně seznámen. Součástí DP bude shromáždění databáze dopadů sucha během referenčního obdobi(1961-2011) a analýza zranitelnosti zvolených zájmových území. Nezbytným předpokladem pro zpracování této práce je dobrá pasivní znalost AJ (pro studium literatury) a zoodpovědný přístup. Znalost GIS výhodou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia