Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
První část práce předpokládá účast studenta na získávání experimentálních dat a seznámení se s technikou používanou pro měření půdní vlhkosti.Zpracování tedy předpokládá zvládnutí metod měření půdní vlhkosti a také práci s modelem vodní bilance s jehož výstupy budou naměřené hodnoty konfrontovány. Součástí práce bude i přehled dostupných metod pro měření půdní vlhkosti spolu s vyhodnocením hodnot získaných různými postupy a dynamickým modelem. Zdrojem informací bude často text v anglickém jazyce a předpokládá se základní technická zdatnost, zájem a schopnost provádět pravidelné terénní odběry.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia