Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Abstrakt: Jedná se o rešeršní typ práce (bez potřeby terénního průzkumu). Student na základě dostupných literárních pramenů (zejména plánů péče) zpracuje přehledy zastoupení předmětů ochrany (včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) a cílů ochrany v maloplošných zvláště chráněných územích. Na téma se může přihlásit více studentů. Pro bližší informace prosím pište na msvatek@centrum.cz.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia