Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Jedná se o rešeršní typ práce (bez potřeby terénního průzkumu). Student na základě dostupných literárních pramenů (zejména plánů péče) zpracuje přehledy zastoupení předmětů ochrany (včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) a cílů ochrany v maloplošných zvláště chráněných územích. Na téma se může přihlásit více studentů. Pro bližší informace prosím pište na msvatek@centrum.cz.

There are no limitations of the topic