Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Abstrakt:
Jedná se o rešeršní typ práce (bez potřeby terénního průzkumu). Student na základě dostupných literárních pramenů (zejména plánů péče) zpracuje přehledy zastoupení předmětů ochrany (včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) a cílů ochrany v maloplošných zvláště chráněných územích. Na téma se může přihlásit více studentů. Pro bližší informace prosím pište na msvatek@centrum.cz.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení