Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Práce bude vycházet z analýzy dostupných prací dlouhodobých řad sledování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucícíh druhů v rámci stejných regionů. Cílem práce bude porovnat odpověď záměrně pěstovaných a volně rostoucích druhů na měnící se klimatické podmínky. Klíčová slova: polní plodiny, růst, vývoj, teplotní sumy, změna klimatu, meteorologické prvky, GIS Kvalifikační požadavky: - - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC - schopnost týmové práce a zájem o výzkumnou činnost v terénu i laboratoři.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZS Zemědělská specializace

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.