Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využití dřeva v historii v závislosti na lokalitě, časovém období a typu konstrukce
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 3
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude zmapovat historické využití dřeva pro jednotlivé oblasti ČR, pro různé časové období a také druhu konstrukce. Podklady z výsledků dendrochronologického datování, muzeí, kronik,…
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic