Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů, s tím související legislativou, pojmy a dále popisem procesu kompostování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení