Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: 1. Potřba monitorování dopravy se zaměřením na zvýšení její bezpečnosti 2. Definice současných technologií detekce vozidel (GPS, radary, ind. smyšky, kamery) 3. Pro jeden zvolený systém konkretizovat praktické využitíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
AFDOIN Dopravní inženýrství