Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Podvozky samojízdných strojů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
samojízdné stroje ,pohohy samojízdných strojů, systémy řízení

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia