Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Podvozky samojízdných strojů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt:
samojízdné stroje ,pohohy samojízdných strojů, systémy řízení

K tématu nejsou zadaná žádná omezení