Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Podvozky samojízdných strojů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt:
samojízdné stroje ,pohohy samojízdných strojů, systémy řízení

K tématu nejsou zadaná žádná omezení