Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt:
Sanantropní biotopy jsou často přehlíženým typem biotopů, přičemž se zde vyskytuje velké množství druhů, které v podmínkách v ČR jinde než v domácnostech nenajdeme. Zpracovatel této závěrečné práce se zaměří, po konzultaci se školitelem, na skupinu bezobratlých, kteří v domácnostech žijí a pokusí se zjistit podmínky limitují výskyt některých druhů. Pro přihlášení na téma je nutné se dostavit na osobní konzultaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení