Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt: Sanantropní biotopy jsou často přehlíženým typem biotopů, přičemž se zde vyskytuje velké množství druhů, které v podmínkách v ČR jinde než v domácnostech nenajdeme. Zpracovatel této závěrečné práce se zaměří, po konzultaci se školitelem, na skupinu bezobratlých, kteří v domácnostech žijí a pokusí se zjistit podmínky limitují výskyt některých druhů. Pro přihlášení na téma je nutné se dostavit na osobní konzultaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení