Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Olfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Čech, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku těkavých organických látek a jejich zkoumání olfaktometrickými metodami. Práce popisuje vztah mezi výsledky zaznamenanými olfaktometrickým posouzením a výsledky zaznamenanými měřením těkavých organických látek emitovaných z výrobních procesů výroby nábytku. Sledovaná je závislost intenzity pachové látky na množství emitovaných těkavých látek a působení TVOC na lidský olfaktický systém. Sledovány jsou: intenzita vjemu (subjektivní vjem velikosti pachu vnímaný člověkem – od velmi slabého až po nesnesitelný), a hédonický tón (pach příjemný, nepříjemný; tento vjem se může s intenzitou vnímání měnit od příjemného k nepříjemnému). Zkoumán je vliv použitých podkladových materiálů, nátěrových systémů (nátěrové hmoty, dekorační fólie), technologických procesů (lepení, dýhování apod.) a dalších vlivů, které se vyskytují při výrobě nábytku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-NI Nábytkové inženýrstvíN-NI-VN Výroba nábytku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.