Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybrané lokalitě budete během vegetace sledovat výskyt patogenů ostropestřece mariánského. Provedete jejich izolaci a identifikaci, vypěstujete čisté kultury, dopníte fotodokumentací. Provedete vyhodnocení účinosti fungicidů proti zvolenému patogenu v laboratorních podmínkách. Výsledky statisticky zpracujete a navrhnete ochranná opatření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení