Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Pámelník patří mezi často vysazované okrasné dřeviny. V posledních letech jsou však porosty poškozeny houbou Sphaceloma symphoricarpi, způsobující tzv. antraknózu. Protože se jedná o poměrně nového patogena na území České republiky, není dosud vypracována ochrana. Na pracovišti v Lednici budete hodnotit přirozeně infikované rostliny, tj. četnost výskytu, příp. intenzitu napadení. Současně provedete umělé infekce sazenic a vyhodnotíte účinnost různých účinných látek registrovaných fungicidů proti tomuto patogenu. Získané výsledky statisticky vyhodnotíte a vypracujete návrh ochranných opatření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení