Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Abstrakt: Na druzích a kultivarech tradiční okrasné dřeviny hlohyně budete v pravidelných intervalech sledovat výskyt stupovitosti. Vyhodnotíte četnost výskytu, příp. intenzitu napaden. Získané výsledky statisticky vyhodnotíte a vypracujete návrh ochranných opatření.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení