Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Stav témy: schválené (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Na lokalitě Žabčice (příp. Lednice) budete během vegetace sledovat výskyt patogenů kdouloně a v pravidelných intervalech provedete hodnocení. Zaměříte se především na houby r. Monila a Entomosporium, stanovíte jejich četnost a intenzitu napadení. Výsledky statisticky vyhodnotíte a navrhnete vhodný způsob ochrany.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia