Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Abstrakt:
Na lokalitě Žabčice (příp. Lednice) budete během vegetace sledovat výskyt patogenů kdouloně a v pravidelných intervalech provedete hodnocení. Zaměříte se především na houby r. Monila a Entomosporium, stanovíte jejich četnost a intenzitu napadení. Výsledky statisticky vyhodnotíte a navrhnete vhodný způsob ochrany.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení