Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analyzována bude dynamika vzniku a růstu "vlků" na kmeni stromů v porostech v převodu na střední les ve vztahu k velikosti korun a struktuře porostu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení