Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Summary:
Analyzován bude tloušťkový přírůst silně uvolněných vzorníků dubu na ploše středního lesa v převodu v prvních letech po zásahu.

There are no limitations of the topic