Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Analyzován bude tloušťkový přírůst silně uvolněných vzorníků dubu na ploše středního lesa v převodu v prvních letech po zásahu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení