Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Analyzován bude teplotní režim na plochách středního lesa v převodu ve vztahu k různé struktuře porostu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení