Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Abstrakt:
Analyzována bude přirozená obnova dřevin na nově založených plochách středního lesa na ŠLP Masarykův les Křtiny ve vztahu ke struktuře výstavkové etáže.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení