Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Abstrakt:
Analyzována bude výmladná schopnost dřevin na nově založených plochách středního lesa na ŠLP Masarykův les Křtiny ve vztahu ke struktuře výstavkové etáže.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení