Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt: Porovnání vývoje v několika regionech (lze provést výzkum na úrovni států, krajů apod.), z hlediska vybraných výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou. Zkoumání velikosti přidané hodnoty v rámci finalizujících fází agrobyznysu v daném regionu a její změny v časových řadách. Porovnání s ostatními zkoumanými regiony, významnými z hlediska zkoumaného produktu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení