Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Porovnání vývoje v několika regionech (lze provést výzkum na úrovni států, krajů apod.), z hlediska vybraných výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou. Zkoumání velikosti přidané hodnoty v rámci finalizujících fází agrobyznysu v daném regionu a její změny v časových řadách. Porovnání s ostatními zkoumanými regiony, významnými z hlediska zkoumaného produktu.

There are no limitations of the topic