Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt:
Porovnání vývoje v několika regionech (lze provést výzkum na úrovni států, krajů apod.), z hlediska vybraných výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou. Zkoumání velikosti přidané hodnoty v rámci finalizujících fází agrobyznysu v daném regionu a její změny v časových řadách. Porovnání s ostatními zkoumanými regiony, významnými z hlediska zkoumaného produktu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení