Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt:
Zkoumání faktorů ovlivňujících vývoj cenových hladin ve zvolené komoditní vertikále, definování hlavních procesů a predikce vývoje.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení