Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení umělé obnovy na kalamitní ploše Tipeček - ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
V červnu r. 2010 postihla ŠLP Křtiny větrná kalamita Antonín. Následkem kalamity vzniklo cca 70 ha holin. V rámci výzkumu obnovy lesa na kalamitních plochách byla založena TVP Tipeček. Na ní jsou posuzovány odlišné způsoby obnovy kalamitních ploch. Jednou z variant je tradiční obnova cílovámi dřevinami na holinu. Práce bude posuzovat ujímavost, přírůst, zdravotní stav a ekonomiku obnovy na této variantě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.