Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Procesy tvorby nábytku a jejich vztah k uživateli
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Abstrakt: Procesy tvorby nábytku a jejich vztah k uživateli (metody tvorby nábytku, kreativita a realizace)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení