Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Analýza konstrukčního spoje
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza vybraného konstrukčního dřevěného (vč. dřevěných kompozitních materiálů) spoje ve vztahu k požadované funkci, vyrobitelnosti a ekonomice.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení