Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Při ochraně lesa proti kůrovcům se používají různá odchytová zařízení pro kontrolu a obranu. Jde o lapáky , lapače, různé typy otrávených lapáků, stojící lapáky aj.. Volba typu odchytového zařízení je ovlivněna zkušenostmi lesního personálu a nákladovostí jednotlivých zařízení. Znalost nákladů ve vztahu k počtu odchycených a zahubených brouků podle typů odchytových zařízení při rozhodování většinou není známa.Cílem práce je porovnat obvyklá odchytová zařízení z hlediska ekonomické účinnosti na počet odchycených brouků. Práce bude provedena na základě vlastního šetření různých variant odchytových zařízení v průběhu jednoho roku.

There are no limitations of the topic