Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Prognóza lesnictví ČR
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Abstrakt:
Lesnictví jako obor zabývající se přisvojováním lesního přírodního zdroje řeší v současné době řadu naléhavých problémů. Nejde o nové problémy ale jejich zdůraznění předvídanou klimatickou změnou a vyčerpatelností energetických zdrojů. Sladění environmentálních zájmů a potřeb,s ekonomickými zájmy vlastníků lesů při hospodářském využití lesů je průsečíkem řešení.Hledá se odpověď jak mají lesy pro příští generace vypadat. Cílem práce je hledat tyto odpověďi prognozováním různých variant vývoje lesnictví ČR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.