Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Obvyklé náklady a ceny těžebních prací
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
V lesním hospodářství je velmi důležitá znalost obvyklých nákladů a cen ve vztahu k výrobním podmínkám. To je důležité pro sjednávání smluvních cen. Objektivně zjištěné náklady a ceny mají taky veký význam pro ekonomické kalkulace různých scenářů a prognóz vývoje lesnictví.Cílem práce je navrhnout metodiku stanovení obvyklých nákladů a cen.Navrženou metodikou bude zpracován jednoduchý katalog nejdůležitějších obvyklých cen a nákladů těžebních prací.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.