Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
State of topic: approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:3
Proposed by: Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Summary:
Při sjednávání obvyklých(tržních) cen je důležitým východiskem zpracování kalkulačních nákladových cen.V lesním hospodářství je přitom velmi důležitá znalost nabízené a poptávané ceny ve vztahu k výrobním podmínkám.Cílem práce je navrhnout metodiku zpracování kalkulovaných nákladových cen a touto metodikou zpracovat jednoduchý katalog nejdůležitějších cen těžebních prací.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.