Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce zahrnuje literární přehled o řešené problematice vybraného zařízení pro nakládání s odpady (např. zařízení pro třídění odpadů, zařízení pro recyklaci odpadů, skládky odpadů, kompostárny apod.). Praktická část bude zaměřena na analýzu technicko-ekonomických parametrů vybraného zařízení pro nakládání s odpady, s kvantifikací jednotlivých parametrů včetně základního ekonomického zhodnocení. Následně budou stanoveny možné příležitosti optimalizace provozu zařízení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.