Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:
3
Proposed by: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce zahrnuje literární přehled o řešené problematice vybraného zařízení pro nakládání s odpady (např. zařízení pro třídění odpadů, zařízení pro recyklaci odpadů, skládky odpadů, kompostárny apod.). Praktická část bude zaměřena na analýzu technicko-ekonomických parametrů vybraného zařízení pro nakládání s odpady, s kvantifikací jednotlivých parametrů včetně základního ekonomického zhodnocení. Následně budou stanoveny možné příležitosti optimalizace provozu zařízení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-WT Waste Technology
B-WT-WM Waste Management
B-AS Agricultural SpecializationB-AS-AE Agroecology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.