Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města Doksy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude zpracovávána v kooperaci s lesníky města Doksy. Cílem práce je vymezit možnosti využití přirozené obnovy borovice podrostním způsobem. V případě potřeby je možno domluvit ubytování. Na bakalářskou práci je možno navázat práci diplomovou.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení